21. březen – Mezinárodní den lesů

V roce 2012 na oslavu a zvýšení povědomí o důležitosti všech typů lesů vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů  21. březen Mezinárodním dnem lesů.  Vyzvalo státy k propagování kampaní na výsadbu stromů a dalších aktivit spojených s lesy a stromy na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Tématem Mezinárodního dne lesů pro rok 2021 je „Obnova lesů: cesta k uzdravení a pohodě.“ Obnova a udržitelné obhospodařování lesů pomáhá řešit krize v oblasti změny klimatu a biologické rozmanitosti. Produkuje také zboží a služby pro udržitelný rozvoj a podporuje hospodářskou činnost, která vytváří pracovní místa a zlepšuje životy.

Letošní téma zapadá do Dekády OSN o obnově ekosystémů (2021-2030), výzvy k ochraně a oživení ekosystémů po celém světě.

Udržitelné obhospodařování lesů a jejich využívání zdrojů jsou klíčem k boji proti změně klimatu a k přispívání k prosperitě a blahobytu současných i budoucích generací. Lesy také hrají klíčovou roli při zmírňování chudoby a při dosahování cílů udržitelného rozvoje. Navzdory všem těmto neocenitelným ekologickým, ekonomickým, sociálním a zdravotním výhodám pokračuje globální odlesňování alarmujícím tempem.