Aktivity v lese

Co všechno lze dělat v lese? 

 • schovat se v horkém dni před teplem a sluníčkem
 • poslouchat, pozorovat a poznávat:
  • zvuky ptáků
  • malé živočichy
  • stopy zvířat
  • les
  • stromy
 • fotit
 • udělat si piknik
 • sbírat houby
 • stavět bunkry
 • přemýšlet
 • venčit pejska
 • hrát
  • na schovávanou
  • na slepou bábu
Kromě toho všeho je les místem pro děti. Co mohou děti dělat v lese?

1. Hrát:

1.1 Hejno veverek

Hráče rozdělíme na 2 a více družstev po cca 4 hráčích.

Vedoucí hry určí startovní a cílový strom a skupiny hráčů mají za úkol dostat se od startovního stromu k cílovému.

Musí se však vzájemně držet za ruce (udělat hada neboli hejno veverek) a stále se dotýkat nějakého stromu. Nesmí se ani na chvilku pustit. Která skupina hráčů se pustí stromu, aniž by se dotýkala jiného, vypadává.

Vítězí ta skupina, která dosáhne cílového stromu první, aniž by se cestou pustila nějakého stromu.

Hru je možné ztížit výběrem méně hustého lesa nebo stanovením minimální velikosti stromu, kterého se může skupina dotýkat (např. minimálně jako největší hráč ve skupině).

1.2 Hod na cíl

Najděte si jakoukoli přírodninu, se kterou se dá házet (šiška, kaštan) a cíl – dutý pařez, kruh sestavený z klacků apod., určete startovní čáru a od čáry se strefujte do cíle.

1.3 Na veverky

Děti si odloží do kruhu batůžky, které představují veverčí domečky, ke kterým si budou sbírat zásoby na zimu. Uprostřed kruhu je velká hromada šišek. Úkolem každého dítěte je nosit v časovém limitu z velké hromady vždy po jedné šišce ke svému „domečku“, a to tak, že se musí pohybovat jako veverky skákáním.

1.4 Lesní telefon

Děti se rozdělí na dvě stejné skupiny a stoupnou si do řady. Před první položíme 4 různé přírodniny a posledním pošeptáme, co má první zvednout. Hra na principu „tichá pošta“.

1.5 Proměna

Proměn se v kámen, skálu, strom, mech, potok – vnímej okolí všemi smysly, najdi si v přírodě místo, kde se dobře cítíš, tiše seď nebo stůj, nehýbej se a snaž se stát součástí toho světa, který Tě obklopuje.

1.6 Dobrodružná cesta

Připravená cesta vyznačená šiškami, šipkami s klacíků, fáborky apod. zavede hráče na jednotlivá stanoviště, na kterých mohou plnit rozličné úkoly (viz např. ostatní hry).

Na každém stanovišti je vhodné schovat vzkaz, který určuje, co se má na daném stanovišti dělat.

Posledním stanovištěm bývá hledání pokladu.

2. Tvořit:

2.1 Frotáž kůry a listí

S sebou měkký papír a voskovky. Papír položit na kmen stromu (nebo list žilnatinou nahoru) a celou plochou voskovky přejíždět přes papír.

2.2 Třídění přírodnin + skládání obrázků a mandal

Na procházkách s dětmi nasbírejte co nejvíce různých přírodnin, potom je roztřiďte, můžete si povědět, z kterých stromů a rostlin přírodniny jsou. Můžete z nich nakonec vytvořit obrázek, velkou mandalu na zem nebo každý svou.

2.3 Malování přírodninami

Vyzkoušejte v přírodě různé přírodniny, zda se s nimi nedá malovat. Zjistíte, že mnoho věcí zanechává barevné stopy – zelené listy, barevné bobule (bezinky, borůvky), vlhká hlína, různě barevné kvítí atd. Fantazii se meze nekladou.

2.4 Domečky pro skřítky

Z klacků, mechu, jehličí atd. postavte skřítkům v lese domeček.

2.5 Hostina pro lesní skřítky

 Z přírodních zdrojů vytvoříme jídlo pro skřítky, které pojmenováváme.

3. Hýbat se:

3.1 Rozvíjení pohybových dovedností v přírodě

Přeskakování přes pařezy, chození po kládě (pozor – nikdy ne na skládce klád!), lezení po stromě, skákání po kamenech apod.

3.2 Na brtníka

Každé dítě si najde jeden strom o přiměřené tloušťce. Na znamení se všichni pokusí vyskočit na kmen stromu a udržet se na něm co nejdéle. Kdo spadne poslední, je brtník. Hra je určena nejen pro zábavu, ale i pro procvičení fyzické zdatnosti.

4. Poznávat

4.1 Přírodní pexeso

Na šátku na zemi leží přírodniny nasbírané v blízkém okolí (klacík, žalud, peříčko, ulita, šípek, kámen atd.) Dětem je ukážeme jen na chvilku (např. 1 minutu), děti si je zkusí zapamatovat a tytéž najít a přinést.

4.2 Poznej svůj strom

Děti se rozdělí do dvojic, kdy jedno má šátkem zavázané oči a druhé ho vede ke stromu. „Slepec“ si strom ohmatá a je odveden zpět na začátek. Po sundání šátku musí najít strom, u kterého byl. Poté se ve dvojici vymění.

4.3 Cesta do pravěku

Z větviček sestavit dinosaury, mamuty…, objevovat mechorosty a lišejníky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *