Photo by Victor Garcia on Unsplash

Proč je zeleň tak důležitá?

Proč je zeleň tak důležitá?

Aneb každá rostlina se počítá…

1 Fotosyntéza

Je to jednoduché. Zná to každé malé dítě. O čem je řeč? O fotosyntéze. Stručně řečeno je to proces přeměny oxidu uhličitého na kyslík, který provádějí zelené rostliny. Tato definice ale zdaleka není úplná viz kapitola 1.3.

Říkáte si, proč psát o fotosyntéze, vždyť o té jsme se učili ve škole a zná ji každý. Ne každý si ale uvědomuje její důležitost a rozměr. Je potřeba si uvědomit, že fotosyntéza je hlavním zdrojem kyslíku na Zemi a ty člověče, jenž čteš tyto řádky, bys bez ní byl již dávno mrtev.

1.1 Fotosyntéza ve světě

Fotosyntéza neprobíhá na všech částech planety stejně.

Je to logické, protože rovníkové oblasti bývají často pokryty pouštěmi, kde k fotosyntéze dochází minimálně. Následující obrázek barevně odlišuje oblasti podle míry průběhu fotosyntézy. Na obrázku jsou zvlášť škálově vymezeny oblasti mořské a suchozemské. Můžeme tedy pozorovat, že více fotosyntetických reakcí probíhá u pobřeží než na širém moři (světle modrá, zelená barva). U suchozemských oblastí je fotosyntéza v Evropě poměrně normálně rozdělena, dále můžeme vidět, že ve velmi malé míře k ní dochází v severní a jižní Africe, v Jižní Americe v okolí And (ETHZ, 2020).

Biosféra

Proč je to právě takhle? Mezi obrázkem výše lze nalézt korelaci s obrázkem dalším (NASA, 2013), který vykresluje plochu lesů na planetě. Zeleně zbarvená je současná lesní plocha, červeně je pak úbytek a modře přírůstek.

Lze tedy vyvodit, že fotosyntéza probíhá nejvíce tam, kde je také nejvíce lesů.

Lesní plocha

Pro doplnění se doporučuji podívat ZDE, kde naleznete interaktivní mapu nejaktuálnějších přírůstků a úbytků lesů.

1.1 Fotosyntéza ze v průběhu roku

V měsících, kdy zeleň vzkvétá, dochází k poklesu podílu CO2 v atmosféře, v NASA natočili strhující video, které demonstruje jak kolísá podíl CO2.

1.3 Jaký je její princip?

Fotosyntéza je soubor biochemických procesů, při kterém se mění přijatá energie světelného záření, oxid uhličitý, minerální živiny a voda na jiné chemické sloučeniny (sacharidy). Fotosyntéza funguje už cca 2 miliardy let, kdy v prahorách vznikly sinice (

Fotosyntézu provádějí:

 • zelené rostliny
 • řasy
 • sinice
 • některé bakterie (E-CHEMBOOK.EU, 2020)

Ne každý ví, že fotosyntéza má tři typy – (C3, C4 (rostliny zvyklé na sucho) a CAM (tučnolisté rostliny)) podle způsobu fixace atmosférického oxidu uhličitého v sekundární fázi fotosyntézy. Pro bližší informace viz ZDE.

 • C3 je většina rostlin, probíhá u nich Calvinův cyklus
 • mezi rostliny typu C4 patří například kukuřice, cukrová třtina a proso.
 • mezi CAM rostliny patří například netřesk, vyvinuly se z C4 jako reakce na nedostatek vody

Aby mohla fotosyntéza proběhnout, musí existovat tzv. fotoreceptory – pigmenty se schopností zachycovat sluneční záření. Tyto pighmenty se nacházejí v zelených chloroplastech a jsou jimi chlorofyl A a chlorofyl B. Při fotosyntéze dochází k pohlcování sluneční energie, která se spotřebovává a přeměňují se jednodušší látky na složitejší. Kyslík vzniká z vody a oxid uhličitý se přeměňuje na glukosu (E-CHEMBOOK.EU, 2020).

1.4 Fáze fotosyntézy

Zdroj: ZŠ Nový Jičín (2020)

Fotosyntéza má dvě fáze:

 • primární (světelnou)
  • pohlcování a přeměna sluneční energie
  • podmínkou je světelné záření
  • probíhá v chloroplastech
 • sekundární (temnostní)
  • CO2 je přeměňován na sacharid.
  • světelné záření není podmínkou
  • probíhá v základní hmotě chloroplastů (stromatu)
  • může probíhat třemi způsoby
   • u kterých probíhá Calvinův cyklus jsou C3 rostiny (E-CHEMBOOK.CZ, 2020)

1.5 Vnější podmínky fotosyntézy

 • Koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu je 0,039 % a stále pozvolna roste

 • Využitelná část spektra pro fotosyntézu je jen l = 400–700 nm
 • Optimální teplota pro fotosyntézu je 15–20 °C, nejvíce 25–30 ° (BIOMACH.CZ, 2020)

Zdroje a použitá literatura:

BIOMACH.CZ. Fotosyntéza [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/biologie-rostlin/fotosynteza

E-CHEMBOOK.EU. Fotosyntéza [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: http://e-chembook.eu/fotosynteza

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN. Fotosyntéza [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/sacharidy.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *