Důsledky změny klimatu

Změna klimatu postihuje všechny oblasti světa. Ledovce v Arktidě i Antarktidě ustupují, hladina moří stoupá. V některých regionech dochází stále častěji k extrémním povětrnostním jevům a srážkám, zatímco v jiných se zase lidé potýkají s intenzivnějšími teplotními vlnami a obdobími extrémního sucha.

Na základě současných zkušeností se v příštích desetiletích očekává, že všechny důsledky změny klimatu budou stále intenzivnější.

Tání ledovců a stoupající hladina moří

  • Objem vody se zahřátím zvyšuje. Globální oteplování způsobuje zároveň tání ledovců a ledové pokrývky v polárních oblastech.
  • Souhra těchto jevů způsobuje zvyšování hladiny moří, což vede k záplavám a erozi v pobřežních a nízko položených oblastech.

Extrémní výkyvy počasí, změny srážkových vzorců

  • Silné deště a podobné extrémní povětrnostní jevy jsou v dnešní době stále častější. To může vést k záplavám a snížení kvality vody a zároveň ke zhoršení dostupnosti vodních zdrojů v některých regionech.

Důsledky pro Evropu

  • Jižní a střední Evropa se dnes potýká s častějšími vlnami veder, extrémního sucha a lesních požárů.
  • Ve Středozemí spadne za rok stále méně srážek, což způsobuje častější období sucha a vznik lesních požárů.
  • Na severu Evropy jsou naopak srážky stále častější a běžně by tak mohlo docházet k povodním během zimních měsíců.
  • Ve městech, v nichž žije 80 % Evropanů, se častěji setkáváme s vlnami veder, záplavami nebo zvyšováním hladiny moří. Města jsou na tyto průvodní jevy změny klimatu nedostatečně připravena.

Důsledky pro rozvojové země

K nejvíce postiženým patří chudé rozvojové země. Jejich obyvatelé jsou často do velké míry závislí na přirozeném prostředí, přičemž mají na boj proti měnícím se klimatickým podmínkám nejméně prostředků.

Rizika pro lidské zdraví a důsledky pro hospodářství

Změna klimatu se již projevuje na zdraví obyvatel:

  • V důsledku zvýšených teplot už nyní dochází ke zvýšenému počtu úmrtí a ohrožení nejzranitelnějších skupin obyvatel, především seniorů a nemocných s „běžnými“ chorobami ( hypertenze, diabetes, nadváha atd.)
  • Jsou patrné změny ve výskytu nemocí přenášených vodou a změny způsobu přenosu infekčních chorob.
  • Zvýšené a měnící se náklady na zdravotní péči mění a zvyšují náklady pro společnost a národní hospodářství.

V období 1980-2011 bylo povodněmi zasaženo více než 5,5 milionu obyvatel, přičemž přímé hospodářské ztráty činily přes 90 miliard eur.

Poškozeny jsou především hospodářská odvětví, která jsou odkázána na určité množství srážek a určité teploty, jako je například zemědělství, lesnictví, energetika a cestovní ruch.

Rizika pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny

Ke změně klimatu dochází takovým tempem, že se mu mnohé rostlinné a živočišné druhy nestíhají přizpůsobit.

Některé suchozemské, sladkovodní a mořské druhy se již z tohoto důvodu přemístily do jiných lokalit. Pokud nedokážeme udržet nárůst průměrné teploty pod kontrolou, některé druhy vyhynou a zcela zmizí.

 

Zdroj: Evropská komise – Climate Change

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *