Les

Kam mizí lesy?

Les, to je oáza klidu…

Funkce lesa

Největšími zelenými suchozemskými ekosystémy jsou pralesy. Je v nich koncentrováno nejvíce druhů rostlin a živočichů. Proč je les, kromě toho, že vyrábí kyslík, tak důležitý?

 • zadržuje vodu
 • zabraňuje erozi půdy a povodním
 • poskytuje domov spoustě živočišných druhů
 • zdroj dřeva
 • působí blahodárně na psychiku

Množství lesů

Lesy jsou důležité.. má to ale jeden háček.

Podíl lesů na planetě se v posledních desetiletích snižuje.

Dokazuje to graf Světové banky (TWB, 2020):

Co je hlavní příčinou úbytku lesní plochy?
 • těžba dřeva (není nutně špatně, pokud je s lesem zacházeno udržitelně)
 • pálení lesa za účelem získání úrodné zemědělské půdy (například pro palmy – proto je tak nenáviděný palmový olej)
 • mýcení/pálení lesa za účelem získání prostoru pro urbanistické stavby
 • lesní požár vlivem sucha
 • ničení lesa kůrovcem a jinými škůdci vlivem předchozího špatného lesního hospodářství – monokulturní lesy (u nás smrk)
Toto počítadlo ukazuje kolik hektarů lesa jen za letošní rok ubylo.

Proč lesů ubývá? Je snad na planetě málo místa pro sázení dalších stromů? Ne. Následující grafika zobrazuje plochu dostupnou k obnovení. Obnoveno by přitom mohlo být zhruba 0,9 miliardy  hektarů půdy, které by mohly pojmout zhruba 2/3 emisí CO2 způsobovaných lidskou činností (ETHZ, 2020).

Plocha k obnově

Sázení lesů a naděje do budoucna

Naštěstí již existují iniciativy pomáhající obnově zalesnění – na základě Bonn Chalenge se společně již 61 zemí zavávalo podílet na obnově 170 millionů hektarů znehodnoceného lesa. I my v Klánovickém lese se snažíme o sázení dalších stromů. Podobné akce proběhly ve dvou víkendech říjnu 2020 a určitě další v budoucnosti budou. O kůrovcové kalamitě v Klánovickém lese viz samostatný článek.

Když na internetu trochu pohledáte, můžete se i vy připojit k sázení ve Vašem nejbližším okolí. Existují souborné stránky o sázení, viz níže, ale některé obce vyhlašují sázení jen na svých internetových stránkách.

Stromy se vždy sázejí v jarních a podzimních měsících, aby se ujaly.

Jaká plocha lesů by nám stačila?

Za současných klimatických podmínek by dle statistik ETH Zürich (2019) na planetě Zemi mohlo být 4,4 miliardy hektarů lesů.

Momentálně je na zemi 2,8 miliardy hektarů pokryto lesy.

Mohlo by zde tedy být o 1,6 miliard hektarů více lesů, avšak z těchto je pouze již zmíněných 0,9 miliardy hektarů neosídlených člověkem a tudíž dostupných k zalesnění. Tyto nové lesy by mohly pojmout zhruba 300 miliard tun oxidu uhličitého, které byly do atmosféry vypuštěny od dob průmyslové revoluce.

Nejvhodnějšími oblastmi k zalesnění jsou dle ETH Zürich (2019):

 • Rusko (151 milionů hektarů)
 • USA (103 milionů hektarů)
 • Kanada (78.4 milionů hektarů)
 • Austrálie (58 milionů hektarů)
 • Brazílie (49.7 milionů hektarů)
 • Čína (40.2 milionů hektarů).

Jeden jediný dospělý strom dokáže pojmout 22 kg oxidu uhličitého ročně.

Je fascinující, jak jednoduché řešení k omezení globálního oteplování existuje. Je však potřeba jednat rychle, neboť příroda potřebuje svůj čas a nějakou dobu trvá než je strom dospělý a může plně využívat svůj fotosyntetický potenciál.
ZDE naleznete nejaktuálnější údaje o přírůstcích a úbytcích lesní plochy.

Použité zdroje a literatura:

CO2METER.COM. Could Global CO2 Levels be Reduced by Planting Trees? [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://www.co2meter.com/blogs/news/could-global-co2-levels-be-reduced-by-planting-trees

ETH ZÜRICH. How trees could help to save the climate [online]. 2019 [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2019/07/how-trees-could-save-the-climate.html

THE WORLD BANK. Forest area. The World Bank [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?end=2016&start=1990&view=chart

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *