Rubrika: OBRATLOVCI

stručný popis nálezu
Nález A
Jmenuji se bažant obecný (Phasianus colchicus) a patřím do říše...
bažant obecný (Phasianus colchicus)
Jmenuji se bekasina otavní (Gallinago gallinago) a patřím do říše...
bekasina otavní (Gallinago gallinago)
Jmenuji se bělozubka šedá (Crocidura suaveolens) a patřím do říše...
bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Jmenuji se brkoslav severní (Bombycilla garrulus) a patřím do říše...
brkoslav severní (Bombycilla garrulus)
Jmenuji se brhlík lesní (Sitta europaea) a patřím do říše...
brhlík lesní (Sitta europaea)
Jmenuji se bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a patřím do říše...
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
Jmenuji se bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) a patřím do říše...
bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
Jmenuji se břehule říční (Riparia riparia) a patřím do říše...
břehule říční (Riparia riparia)
Jmenuji se bukáček malý (Ixobrychus minutus) a patřím do říše...
bukáček malý (Ixobrychus minutus)