Rubrika: Obojživelníci

Jmenuji se čolek velký (Triturus cristatus) a patřím do říše...
čolek velký (Triturus cristatus)
Jmenuji se čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a patřím do říše...
čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
Jmenuji se kuňka obecná (Bombina bombina) a patřím do říše...
kuňka obecná (Bombina bombina)
Jmenuji se mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a patřím do říše...
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Jmenuji se ropucha zelená (Bufotes viridis) a patřím do říše...
ropucha zelená (Bufotes viridis)
Jmenuji se ropucha obecná (Bufo bufo) a patřím do říše...
ropucha obecná (Bufo bufo)
Jmenuji se rosnička zelená (Hyla arborea) a patřím do říše...
rosnička zelená (Hyla arborea)
Jmenuji se skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a patřím do říše...
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus)
Jmenuji se skokan hnědý (Rana temporaria) a patřím do říše...
skokan hnědý (Rana temporaria)
Jmenuji se skokan zelený komplex (Pelophylax esculentus s.l.) a patřím...
skokan zelený komplex (Pelophylax esculentus s.l.)