Rubrika: Plazi

Jmenuji se ještěrka obecná (Lacerta agilis) a patřím do říše...
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Jmenuji se slepýš křehký (Anguis fragilis) a patřím do říše...
slepýš křehký (Anguis fragilis)
Jmenuji se užovka obojková (Natrix natrix) a patřím do říše...
užovka obojková (Natrix natrix)
Jmenuji se užovka hladká (Coronella austriaca) a patřím do říše...
užovka hladká (Coronella austriaca)
Jmenuji se zmije obecná (Vipera berus) a patřím do říše...
zmije obecná (Vipera berus)
Jmenuji se želva nádherná (Trachemys scripta) a patřím do říše...
želva nádherná (Trachemys scripta)