Aby les zůstal lesem

Klánovický les byl společně s městskou části Praha 21 – Újezd nad Lesy připojen k Praze v roce 1974.

Prý to bylo právě díky Klánovickému lesu. Praha totiž tabulkově vykazovala malé procento zeleně a tak se stal Klánovický les největším lesním porostem v Praze. Tenkrát Klánovický les Praze pomohl.

Starost o největší pražský les je od té doby zodpovědností všech Pražanů. Podíváte-li se na historické ortofotomapy (letecké snímky krajiny) za posledních 70 let, je patrné, jak výstavba stále těsněji a těsněji obklopuje Klánovický les. Na mnoha místech dokonce les musel výstavbě ustoupit.

Možná právě proto, je nutné chránit každičký metr lesa! Zachovejme les minimálně v původním nebo větším rozsahu a kvalitě pro budoucí generaci. Klimatické změny totiž kvalitu lesa a jeho druhové rozmanitosti výrazně ovliňují. Les je i novém Metropolitním plánu chápán jako pozemek s nejvyšší udržitelností a tak bychom k němu měli přistupovat. Neměli bychom dělat ústupky při plánování liniových nebo dopravních staveb, které tzv. pomáhají. Pokud se les vykácí a vyasfaltuje, je to navždy.

Pomáhejme lesu všude tam, kde to jde. Uvědomujme si jeho význam a pomozte přesvědčit i své blízké okolí, že chránit les má význam. Je to to nejmenší, ale i nejsnazší a nejlevnější, co v nastávajících klimatických změnách můžeme udělat!

SDÍLEJTE ČLÁNEK