Chraňme les společně

Proč nás musí být při ochraně lesa mnoho?

Zkrátka proto, že Klánovický les je největší lesní porost na území hl. města Prahy! Ačkoli se les rozprostírá na území jen několika městských částí a okolních obcí, stal se cílem rekreace mnoha lidí z širokého okolí.

Za 20 minut se příměstským železničním spojem dostanete z centra Prahy do samotného srdce Klánovického lesa. Železniční zastávka Praha – Klánovice se tak přirozeně stala vstupním místem Pražanů pro rekreaci v jejich největším lese.

V Klánovickém lese již pomáhaly stovky, tisíce dobrovolníků. Při úklidu, nebo při sázení stromů. Další tisíce lidí podepisovaly petice za zachování částí lesa před jeho vykácením, např. v kauze Klánovického golfového hřiště. Lidé rozhodovali svým hlasem v referendu. Vyjadřovali svůj názor ve správních řízeních a všude tam, hájili zachování a udržitelný rozvoj lesa.

I díky jim je les stále lesem.

Dnešní svět je komplikovaný. Komplikovaný svými různorodými zájmy, vlivovými skupinami, ekonomickými zájmy. Často pak může zůstat rozhodnutí zda se kus lesa obětuje nebo ne na úředníkovi nebo politikovi, který má posuzovat veřejný zájem na zachování lesa v konfliktu s jiným soukromým nebo dalším veřejným zájmem – např. nějaké dopravní stavby.

A právě tito lidé, kteří o lese rozhodují, musí vědět, že lidí, kteří požadují zachovat a chránit les, je hodně.

Pomáhejme a chraňme Klánovický les společně!

SDÍLEJTE ČLÁNEK