Řekněte NE

Jsou kauzy, které si zaslouží vaší pozornost! V těchto kauzách je Klánovický les v nebezpečí a bude záležet na silném hlasu veřejnosti, zda se vše obrátí k dobrému.

Projděte si náš seznam kauz, které mohou negativně ovlivnit Klánovický les a zvažte svou podporu aktivitám, které na tuto skutečnost upozorňují. 

Vědomě používáme negativní NE, ač to může znít nepopulárně. Říkáme NE zbytečnému kácení v lese, říkáme  NE devastaci chráněných oblastí a také NE  negativním rozhodnutím z minula. 

Děkujeme Vám za vyjádření podpory!

Lesní kauzy

Cílem projektu „Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě...
Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě
Profil uživatele
Klánovický les byl společně s městskou části Praha 21 –...
Aby les zůstal lesem
Proč nás musí být při ochraně lesa mnoho? Zkrátka proto,...
Chraňme les společně
Pomáhat může skutečně každý! Můžete stát opodál, ale také se...
Každý z nás může pomoci
Jsou kauzy, které si zaslouží vaší pozornost! V těchto kauzách...
Řekněte NE
SDÍLEJTE ČLÁNEK