Dřevo

Na co má les certifikát?

Na co má les certifikát?

Bude pro něj snad dobrý do životopisu při ucházení o zaměstnání? Svým způsobem ano. Pokud bereme v potaz les jako surovinu – dřevo a jako zaměstnání pak dřevěný výrobek, který si koupí spotřebitelé.

Druhy certifikátů

Obecně existují v České republice dva druhy certifikátů, přičemž každý se zaměřuje trochu na něco jiného.

Zobrazit zdrojový obrázekZobrazit zdrojový obrázek

FSC

Teď se dostáváme k té položce lesním životopise. Les je továrna na dřevo. A se dřevem je potřeba hospodařit. A právě certifikace FSC podporuje, aby s lesy bylo hospodařeno enviromentálně zodpovědně, na bázi udržitelnosti, ekonomické životaschopnosti a sociální přínosnosti.

 • FSC je založeno na 10 principech a 56 kriteriích, která musí les splňovat, aby certifikát dostal.
 • V ČR se od 30. srpna 2006 certifikují lesní majetky FSC.
 • Certifikát udílejí certifikované firmy schválené a kontrolované ústředím FSC, momentálně je jich 18.
 • Program je financován nadacemi, různými neziskovými a státními organizacemi (FSC, 2020).

V případě zájmu si můžete přečíst české FSC standardy níže:

->Český standard FSC<-

FSC taktéž vydává rady pro spotřebitele, jak nakupovat zodpovědné dřevěné výrobky (a FSC je v tomhle ohledu výhodou):

->Manuál pro spotřebitele<-

 

PEFC

 • Globální zájmové sdružení založené roku 1999.
 • Celosvětově nejrozšířenější (149 zemí na světě, pokrývající 85 % světových lesů).
 • Účelem je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích.
 • Certifikaci provádí třetí nezávislá strana.
 • Podporuje i malé vlastníky lesů.
 • Zahrnuje 6 kriterií pro certifikaci.
 • S certifikací PEFC souvisí také certifikace spotřebitelského řetězce – aby značky používající PEFC byly uznány za hodnověrné a zodpovědné (PEFC, 2020).

Realita?

Z celkové rozlohy lesů v ČR (2,64 mil. ha) je více než 1,9 mil. ha certifikováno (PEFC, 2020).

Naprostá většina těchto lesů je certifikována systémem PEFC (některé majetky jsou certifikovány dvěma i více systémy).

Bohužel ale není všechno zlato, co se třpytí a i certifikace mají svá úskalí. Pro zpracování dřeva z certifikovaných lesů existují certifikované pily, kde dřevo zpracují, aby se nemíchalo dřevo certifikované a necertifikované. A to je ten problém. Dřevo kolikrát projede celou republiku, aby mohlo sloužit dobré myšlence, ale cestou ji tak trochu pošpiní.

Nicméně v praxi si takové hospodaření s lesem na bázi udržitelnosti můžeme představit tak, že například vysazené mladé stromky, které je potřeba osvobodit od zarůstajících ostružiníků, aby přežily, jsou vyžínány ručně mačetou pomocí dobrovolníků a ne herbicidem.

Zdroje a použitá literatura:

FSC. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: http://www.czechfsc.cz/faq/co-to-je-fsc-.html

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: http://www.slpkrtiny.cz/certifikace/pefc/

PEFC. [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: http://www.pefc.cz/pefc/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *