Nálezová databáze ochrany přírody v číslech

Co je Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP)

Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR spravuje databázi, ve které shromažďuje a zveřejňuje data o výskytu druhů v ČR. Tato databáze se nazývá Nálezová databáze ochrany přírody (zkráceně NDOP). Nálezová databáze ochrany přírody je po registraci volně přístupná a naleznete ji zde.

Pro oblast Klánovického lesa a okolí (mapku naleznete zde) jsme zpracovali 23063 záznamů a zjišťovali, které druhy a kteří autoři nálezů z řad odborníků a vědců mají největší zastoupení.
Výsledky publikujeme ve dvou tabulkách. Přehled všech pozorovaných druhů uvádíme na stránce Obyvatelé Klánovického lesa.

Více než 30 procent pozorovaných druhů tvoří skupina brouků a motýlů patřící do říše bezobratlí. Celkově bezobratlí tvoří skoro 50% všech pozorovaných druhů. Cévnaté rostliny patřící do říše rostliny tvoří skoro 30%, ptáci patřící do říše obratlovců pak kolem 6% všech pozorovaných druhů.

A které druhy mají naopak nejmenší zastoupení? Jsou to hlenky a lišejníky. Oba druhy vždy po jednom zástupci.

Vše přehledně v níže prezentovaných tabulkách. První tabulka je přehled všech pozorovaných druhů. Druhá tabulka uvádí 47 z 389 autorů nálezů s největším počtem registrovaných záznamů.

A které druhy jsou chráněné? Kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené druhy, které jsou u nás v České republice chráněné zákonem, uvádíme v článku  Zvláště chráněné rostliny a živočichové Klánovického lesa.