Naučná stezka Lesní galerie I

Netradiční naučná stezka Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky v Klánovickém lese v katastru Újezd nad Lesy byla slavnostně otevřena v programu Den Země, a to dne 14. května 2012 v 16 hodin před Masarykovou základní školou v Újezdě nad Lesy.

Principem stezky je přiblížit dětem i dospělým rostlinnou a živočišnou říši Klánovického lesa. Odborné podklady jsou převedeny do dětských kreseb a vtipných říkanek. Stezka pobaví a poučí zároveň.

„Na vybudování stezky se velkou měrou podílela společnost DHL, občanské sdružení Újezdský STROM, Lesy ČR, Úřad městské části Praha 21 a dobrovolníci z řad občanů. Hlavními tvůrci Lesní galerie ale jsou žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy, kteří se nechali inspirovat zvířaty žijícími v našem lese. Jim a jejich učitelkám patří velký dík, stejně tak paní Lucii Černé za básničky vtipně představující zvířátka na obrázcích. Paní Černá a paní Eva Danielová mají rozhodující podíl na jedinečnosti zpracování Lesní galerie,“ shrnul při otevření stezky tehdejší starosta MČ Praha 21.

Stezka má tři vstupy a 30 zastavení a prochází částí „Blatov“ v Klánovickém lese. Přes QR kódy je možné se připojit na audio – recitaci básničky o zobrazených lesních rostlinách či živočiších v podání školáků Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy.

Webové stránky stezky Lesní galerie I jsou společné s jejím pokračováním Lesní galerie II: https://www.lesnigalerie.praha21.cz/

Přímý odkaz na LG I:
https://www.lesnigalerie.praha21.cz/stanoviste-lesni-galerie-i

Stezka je zakreslena v mapových podkladech zde.

O údržbu stezky se starají dobrovolníci ze spolku Újezdských STROM a místní občané. V devátém roce od otevření stezky míra a frekvence vandalského poničení cedulí přesáhla možnosti dosavadního způsobu oprav a cedule jsou ve špatném stavu. V roce 2019 byly navíc z podnětu MČ Praha 21 bez náhrady odstaraněny sportovní a odpočinkové prvky ze stezky, v místě lesního průseku nad kanalizací.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *