Památný kámen k výročí knížete Jana II. z Lichtenštejna

Správně bychom měli napsat množné číslo: památné kameny. Klánovický les se může pochlubit dvěma lichtenštejnskými kameny.


Dobrotivý kníže Jan II. z Lichtenštejna

Jan II. z Lichtenštejna se narodil 5. října 1840 na zámku Lednice jako syn knížete Aloise II. z Lichtenštejna a hraběnky Františky Kinské. Po smrti svého otce 12. listopadu 1858 se stal lichtenštejnským knížetem. Vládl velice dlouho, do roku 1929, tedy celých 70 let a tři měsíce – délkou panování tak překonal i císaře Františka Josefa I, který vládl 68 let. Kníže Jan II. z Lichtenštejna vlastnil 31 panství v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Dolních Rakousech, Salzbursku a Lichtenštejnsku.

Během své dlouhé vlády získal kníže Jan II. pověst vstřícného, štědrého a dobrosrdečného muže – tak vznikl i přídomek „Dobrotivý“, jímž bývá označován.

V pamětním sborníku vydaném k 50. výročí jeho vlády se uvádí:

Kníže je velkorysým dobrodincem, od nepaměti věnuje převážnou část příjmů, jež má k dispozici, na veřejné účely. Neexistuje skutečně téměř žádné odvětví veřejné péče, které nepodporoval nejšlechetnějším a nejvytrvalejším způsobem; vynaložil miliony k usnadnění životního údělu chudých, nemocných, neduživých, nouzí trpících či jinak osudem utiskovaných, na vzdělání nemajetných mladých lidí k užitečným povoláním všeho druhu, na podporu umění a vědy, na zřizování veřejných sadů, silnic, mostů, vodovodů, na chudobince, nemocnice, léčebné ústavy, sirotčince, opatrovny pro děti, ústavy pro hluchoněmé a nevidomé, školy a jiná výuková zařízení, kostely, kaple atd. Nesčíslní lidé mu vděčí za zajištěnou a důstojnou existenci nebo vážené životní postavení, příležitost k rozvoji talentu a duševních schopností, znovunabytí zdraví, dosažení úsilí hodných a užitečných cílů.


Výročí 40 let panování

12. listopadu 1898 oslavil kníže Jan II. z Lichtenštejna 40. výročí svého panování. Při příležitosti tohoto jubilea se pořádaly četné bohoslužby a slavnosti. Na vybraných místech lichtenštejnských lesních revírů byly vysazeny jubilejní háje, čítající 20 dubů letních, 20 dubů zimních a 18 dubů červených. Počet 58 dubů vyjadřoval věk knížete, 18 dubů červených jeho věk v den nástupu panování. 40 dubů letních a zimních symbolizovalo počet let jeho panování.

V každém jubilejním háji vybudoval lesní personál jubilejní památník. Byly to nejčastěji kamenné desky, zasazené do jakýchsi „mohyl“ z neopracovaných kamenů nebo navršených ze zeminy. Na deskách byl vyryt český, německý nebo latinský nápis.


Výročí 50 let panování

O deset let později, roku 1908, se kníže dožil výročí 50 let svého vladaření. K některým pamětním deskám byla v té době doplněna dodatková tabulka s krátkým nápisem, připomínajícím další jubileum. V řadě případů však byl dodatečný text přitesán na původní desku pod první nápis.

Budování památníků v lesích nebylo náhodou. Kníže Jan II. se velmi zajímal o lesnictví a chov zvěře.

Sám vystudoval Vysokou školu zemědělskou ve Vídni. V roce 1898 založil Lovecko-lesnické muzeum na Úsově. Stavění pamětních kamenů a výsadbu jubilejních dubových hájů inicioval pravděpodobně knížecí lesní rada Julius Wiehl, od roku 1897 ústřední ředitel lichtenštejnských lesů se sídlem v Olomouci. Instrukce jednotlivým lesním úřadům neznáme, zřejmě však nebyly zcela přesné, protože se památníky v různých oblastech poněkud liší svým vzhledem.


Současnost

V současné době jsou některé z pomníčků opraveny, jiné leží v lesích zapomenuty a často poškozeny. Některé z památníků dnes již neexistují.
V Klánovickém lese máme tyto vzácné památníky dva. Važme si jich!

Zdroj: www.slpkrtiny.cz
Více informací: jubilejnikameny.euweb.cz

 

Jeden z kamenů najdeme snadno – je mezi duby zahrady u Restaurace Smolík, přímo u vlakového nádraží Praha-Klánovice na straně Újezda nad Lesy.

Na druhý narazíme, pokud se vydáme z nádraží Praha-Klánovice újezdskou stranou směrem na Úvaly. Pozorně procházejme neznačenou stezkou podél trati a kámen nalezneme mezi pozůstatky lichtenštejnských dubů. Ke kameni nás dovede i modrá trasa naučné stazky Lesní galerie II, sám kámen ale nijak značený není.