Rubrika:

Zprostředkovaná data
Zpráva o IP střevlíkovitých SPR Lochkovský profil a Klánovický les, předběž. zpráva
Zpráva o inventarizačním průzkumu ploštic (Insecta: Heteroptera) SPR Klánovický les a SPR Lochkovský profil v roce 1992. s. 3
Zpráva o entom. IP střevlíkovitých v CHÚ Milíčovský les a Klánovický les a okolí (Klán. les)
Zoologický výzkum velké Prahy se zřetelem k urbanizačním faktorům - ryby, obojživelníci a plazi
www.srazenazver.cz
Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných nádrží a vodních nádrží v Praze v roce 2006
Výsledky IP fytofágních brouků v CHPV Klánovický les v letech 1968 - 1986
Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur. , 18: 3 - 105
Výskyt mandelinky Gonioctena (Spartophila) olivacea (Forster, 1771) (Coleoptera: Chrysomelidae) v České republice a na Slovensku