Aktualizace mapovacího okrsku cz0838. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR. AOPK ČR, Praha

AUTOR

ŠÍMOVÁ I.

PUBLIKOVÁNO

2009

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY