Anacaena bipustulata (MARSH. ) - nové československé lokality (Coleoptera - Hydrophilidae). Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná 11-12/1989-90. Okresní muzeum v Mostě. s. 53-57

AUTOR

TÁBORSKÝ I.

PUBLIKOVÁNO

1989

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY