Arnoseris minima Schweigg. et Koerte v České republice. Severočes. Přír. , Litoměřice, 32

AUTOR

KUBÁT K., KAPLAN Z.

PUBLIKOVÁNO

2000

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY