Atlas rozšíření plazů v České republice. AOPK ČR, Brno, Praha. s. 258

AUTOR

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M., ZAVADIL V. eds.

PUBLIKOVÁNO

2001

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY