Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

AUTOR

MERTA, L.; ZAVADIL, V.; SYCHRA, J. et al.

PUBLIKOVÁNO

2016

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY