Blatovská louka v Praze - ohrožený zbytek mokřadního ekosystému. Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 9. 55-60

AUTOR

ŠPRYŇAR P., ŘEZÁČ M.

PUBLIKOVÁNO

1995

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY