Chráněné a vzácné rostliny na Poděbradsku a Nymbursku. Středisko památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje spolu s Oblastním muzeem v Poděbradech, 56 p

AUTOR

ŠACHL J.

PUBLIKOVÁNO

1965

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY