Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů. Natura Pragensis, Praha, 19: 3 – 89. Agentura ochrany př

AUTOR

HANÁK V., NECKÁŘOVÁ J., BENDA P., HANZAL V., ANDĚRA M., HORÁČEK I., JAHELKOVÁ H., ZIEGLEROVÁ A., ZIEGLEROVÁ D.

PUBLIKOVÁNO

2009

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY