Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj v Praze. Natura Prag., Praha, 8. 163-201

AUTOR

JAROŠ V.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY