Fytocenologická charakteristika Chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj v Praze

AUTOR

JAROŠ V.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY