Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]

AUTOR

HAŠKOVÁ V.

PUBLIKOVÁNO

1988

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY