Klánovicý les a Blatov ( A0082). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd

AUTOR

STRNADOVÁ V.

PUBLIKOVÁNO

2001

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY