Květena pražských chráněných území

AUTOR

ŠPRYŇAR P., MAREK M.

PUBLIKOVÁNO

2001

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY