Měkkýší fauna velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace. Natura Pragensis (studie o přírodě Prahy. Český ústav ochrany přírody, středisko pro hlavní město Prahu

AUTOR

JUŘIČKOVÁ L.

PUBLIKOVÁNO

1995

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY