Mykolog. průzkum CHPV Klánovický les. Sledování trval. ploch v r. 1986

AUTOR

LANDA J.

PUBLIKOVÁNO

1986

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY