Ohrožené pražské mokřady 2. Prameniště nad tratí u Újezda nad Lesy. Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 11. 67-79

AUTOR

ŠPRYŇAR P., ŘEZÁČ M.

PUBLIKOVÁNO

1997

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY