Ploštice, křísi a mery (Hemiptera: Heteroptera, Auchenorrhyncha, Psylloidea) okolí Přebuzi v Krušných horách. Klapalekiana. 50, 3-4. 181-234

AUTOR

MALENOVSKÝ I., KMENT P., SYCHRA J.

PUBLIKOVÁNO

2014

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY