Přehled ověřených a ověřovaných lokalit pro druhy: Rhodeus serieus, Misgurnus fossilis, Cottus gobio

AUTOR

ŠVÁTORA M.

PUBLIKOVÁNO

2001

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY