Přemnožení medovnice křivonohé na okrasných jedlích. Lesnická práce. 86, 6. 24-25

AUTOR

ŠRŮTKA P., NAKLÁDAL O., LIŠKA J.

PUBLIKOVÁNO

2007

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY