Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) na území České republiky a Slovenska. Klapalekiana. 44, Supplementum. 17-176

AUTOR

JUŘENA D., TÝR V., BEZDĚK A.

PUBLIKOVÁNO

2008

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY