Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. Zprávy Československé botanické společnosti 7/2-3. 127-153

AUTOR

SKALICKÝ V., SKALICKÁ A.

PUBLIKOVÁNO

1972

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY