Rod Callitriche (hvězdoš) v České republice. II. C. cophocarpa, C. stagnalis, C. platycarpa, C. x vigens. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 48. 179-262

AUTOR

PRANČL J.

PUBLIKOVÁNO

2013

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY