Rozšíření játrovek v České republice a ve Slovenské republice - LXIV. - Čas. Slez. Muz. , Opava (A), 42:13-19

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1993

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY