Rozšíření játrovek v Československu - LIV. - Čas. Slez. Muz. , Opava (A), 38:30

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1989

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY