Rozšíření játrovek v Československu - LVII. - Čas. Slez. Muz. , Opava (A), 39:23-25

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1990

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY