Rozšíření játrovek v Československu - LXIII. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 41:211-216

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY