Rozšíření játrovek v Československu - XXIX. - Čas. Slez. Muz. Opava (A), 29:223-228

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1980

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY