Rozšíření játrovek v Československu - XXXII. - Čas. Slez. Muz. , Opava (A), 30:195-198

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1981

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY