Rozšíření játrovek v Československu - XXXIII. - Čas. Slez. Muz. , Opava (A), 31:23-28

AUTOR

DUDA J., VÁŇA J.

PUBLIKOVÁNO

1982

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY