Rozšíření vybraných druhů rodu Atriplex v České republice II. Druhy sekce Sclerocalymma. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38. 145-168

AUTOR

MANDÁK B.

PUBLIKOVÁNO

2003

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY