Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvoru Klánovický les. Natura Prag., Praha, 8. 63-84

AUTOR

HAŠKOVÁ J.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY