Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvoru Klánovický les

AUTOR

HAŠKOVÁ J.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY