Společenstva plevelů v různých výrobních typech. Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1. 281-306

AUTOR

VOLF F.

PUBLIKOVÁNO

1974

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY