Střevlíkovití brouci (Coleoptera: Carabidae) České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána

AUTOR

SKOUPÝ V.

PUBLIKOVÁNO

2004

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY